Uudised

Alates 1. novembrist järgime muusikakoolis järgmisi käitumisjuhiseid:

  • Kuni 18 aastased õpilased ei pea esitama Covid-tõendit ega kuulu muusikakoolis testimisele eeldusel, et nad testitakse üldhariduskoolis.
  • Haigustunnustega või isolatsiooni määratud õpilane kooli ei tule!
  • Kooli üldkasutatavates ruumides kanname kõik – õpilased ja kooli töötajad – maski!
  • Õpilastel palume kooli tulla võimalikult täpselt tunni alguse ajaks.
  • Kui õpilased on üldhariduskoolist distants- või e-õppel, siis teatavad nad muusikakooli ja neile korraldatakse võimalusel distantsõpe ka muusikakoolis.