Klarnet

Klarnet

Klarnet (itaalia keeles clarinetto) on puupuhkpill.

Tänapäeva orkestrimuusikas kasutatakse kõige sagedamini in B ja in A klarneteid ning vähemal määral bassklarnetit. In B ja in A tähendavad seda, et klarnet on pill, mille helid ei kõla sellelt kõrguselt, nagu nad noodipildis paistavad – transponeeriv muusikainstrument. Kui nooti on kirjutatud c1, siis B-pill kõlab suur sekund madalamalt ja A-pill väike terts madalamalt ning bassklarnet nooni võrra madalamalt. Selline kirjapildi ja kõla erinevus tuleneb pillide iseärasustest. Kahte erinevat muusikainstrumenti (in B ja in A) kasutatakse sellepärast, et esimesega on hõlpsam mängida bemollidega helistikes, teisega dieesidega helistikes.

Klarnet valmistatakse suures osas harilikult mustast eebenipuust. Silindriline toru algab peenema nokataolise huulikuga, millesse puhudes selle ava ette kinnitatud pilliroost ühekordne lest hakkab võnkuma ja tekitab õhujoas heli.

Klarnet pärineb varastest ühe keelega puhkpillidest ja sarvepillidest, mida kasutati keskajal.