Eelklass

Esimesel poolaastal on eelklassis kaks rühmatundi.

Teisel poolaastal lisandub soovijatele üks pillitund.