Hoolekogu

M.Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli hoolekogu

Võttes aluseks huvikooli seaduse § 17 lõike 1, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“ § 3 lõike 1 punkti 5 ja M. Lüdigi nim Vändra Muusikakooli 17.10. 2018 taotluse.

1. Kinnitada M. Lüdigi nim Vändra Muusikakooli hoolekogu koosseis alljärgnevalt:

1.1. kooli pidaja esindaja Tiia Kallastu;
1.2. õpetajate esindaja Kaja Saar;
1.3. õpetajate esindaja Maris Roost;

1.4. lastevanemate esindaja Luule Põder;
1.5. lastevanemate esindaja Märtin Rõõmusaar;

1.6. vilistlaste esindaja Kertu Sumre;
1.7. õpilaste esindaja Kärt Kõuts.

Hoolekogu esimees: Kaja Saar ( kontakt: kajasaar13@gmail.com )