Hoolekogu

M.Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli hoolekogu

Võttes aluseks huvikooli seaduse § 17 lõike 1, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“ § 3 lõike 1 punkti 5 ja M. Lüdigi nim Vändra Muusikakooli 09.12.2019 taotluse.

1. Kinnitada M. Lüdigi nim Vändra Muusikakooli hoolekogu koosseis alljärgnevalt:

1.1 õpetajate esindaja Kaja Saar

1.2 õpetajate esindaja Maris Roost

1.3 vilistlaste esindaja Juta Tammai

1.4 vilistlaste esindaja Piret Aus

1.5 õpilaste esindaja Kärt Kõuts

1.6 lapsevanemate esindaja Märitn Rõõmusaar

Hoolekogu esimees: Märtin Rõõmusaar ( kontakt: info@raismikuoja.ee )