Hoolekogu

M.Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

kooli pidaja esindaja Tiia Kallastu

õpetajate esindaja Kaja Saar

õpetajate esindaja Maris Roost

lastevanemate esindaja Märtin Rõõmusaar

lastevanemate esindaja Teemar Saar

lastevanemate esindaja Sirli Välja

vilistlaste esindaja Liina Toom

vilistlaste esindaja Piret Aus

õpilaste esindaja Kärt Kõuts