Hoolekogu

M.Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

kooli pidaja esindaja Tiia Kallastu

õpetajate esindaja Kaja Saar

õpetajate esindaja Kalev Saar

lastevanemate esindaja Märtin Rõõmusaar

lastevanemate esindaja Teemar Saar

vilistlaste esindaja Liina Toom

vilistlaste esindaja Piret Aus

õpilaste esindaja Andra Ailjama

kooli toetava organisatsiooni esindaja Silja Tammai- Kaja