Üldinfo

TEADE! Seoses Vabariigi valitsuse kehtestatud alampalga tõusuga, tõuseb ka M. Lüdigi nim Vändra Muusika- ja Kunstikoolis õppemaks. Alates jaanuar 2024 põhi-, üld-, ja vabaõppes 41 € ja eelõppes 31 €

Aadress: Kooli tn. 13, Vändra alev, 87701, Pärnumaa

E-post: vandramk@pparnumaa.ee

Telefon: 53 305 688 (direktor)

Registrikood: 75001655

Kooli pidaja: Põhja Pärnumaa vallavalitsus

STUUDIUM

Facebooki lehekülg

Teenistuslikku järelevalvet teostab Põhja-Pärnumaa

Vallavalitsus, Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, 87701