Üldinfo

Varsti:

Uus ja huvitav! Tule kohale ja proovi ise!

Aadress: Kooli tn. 13, Vändra alev, 87701, Pärnumaa

Telefon: 53 305 688 (direktor)

E-post: vandramk@pparnumaa.ee

Registrikood: 75001655

Kooli pidaja: Põhja Pärnumaa vallavalitsus

STUUDIUM

Facebooki lehekülg

Teenistuslikku järelevalvet teostab Põhja-Pärnumaa

Vallavalitsus, Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, 87701