Kunst

Liitu M. Lüdigi nimelise Vändra Muusika- ja Kunstikooli kunstieriala Facebooki lehega SIIN

Kas su laps on avastamisrõõmu ja loomingulist sära täis?

EELKLASS

Eelkool avab väikestele kunstnikele maailma läbi loomingulise eneseväljenduse, arendades fantaasiat, värvitaju ja kujutlusvõimet. Õppeprotsess julgustab loovust ja isetegemise rõõmu  praktiliste ülesannete kaudu, eesmärgiga toetada nende kunstilist arengut ja avatust kunstile. Tunnid hõlmavad mitmesuguseid tehnikaid, maalimist ja joonistamist ning vormiõpetuses voolimisoskusi erinevate töövahenditega. Teemade valik ulatub lilledest ja puulehtedest kuni hoonete, inimeste liikumise ja fantastiliste olukordadeni. 

ETTEVALMISTUSKLASS 

Ettevalmistusklass pakub noortele kunstnikele inspireerivat keskkonda kunsti oskuste ning eneseväljenduse arendamiseks. Eesmärk on valmistada lapsi ette põhiõppeks, keskendudes kujutava loomingu teadmistele, oskustele ja vilumustele. Loovülesanded suunavad kujutlusvõimet, kujundlikku mõtlemist ja loomingulist algatusvõimet. Samuti arendavad vaatlus-, kujutamis- ja tehnilisi oskusi, võttes arvesse õpilaste emotsionaalsust. Õpilased õpivad maalimisvahendite kasutamist, värvuste kontraste ja perspektiivi ning avastavad oma väljenduslaadi erinevate teemade kujutamisel. 

PÕHIÕPPE ÕPPEAINED

JOONISTAMINE

Joonistamine meie kunstikoolis on innustav ja avastusrohke teekond, mille eesmärk on arendada kunstilist silma, käelist osavust ning laiendada loomingulist mõtlemist. Õpime joonistamise põhimõtteid, nagu proportsioonid, varjud ja valgus, ning tutvume erinevate joonistamise materjalide ja -vahenditega, hõlmates nii traditsioonilisi kui ka moodsamaid joonistamistehnikaid. Joonistamine esindab eneseväljendust, avastamist ja rõõmu visuaalsest maailmast ning võib olla teekond, mis toob välja õpilase sisemise kunstniku!

MAALIMINE

Maalikunsti eriala pakub ainulaadset võimalust süveneda kunsti loomise protsessi ja väljendada loovust, emotsioone ning mõtteid värvide, vormide ja kompositsiooni kaudu. Õppekava hõlmab mitmekesiseid traditsioonilisi ja kaasaegseid maalimistehnikaid, sealhulgas akrüül-, akvarelli- ja guašitehnikaid. Õpilased omandavad mitte ainult praktilisi oskusi, vaid tutvuvad ka kunstiajalooga, kompositsiooni põhimõtetega ning värvusõpetusega. Erinevate kunstistiilide, nagu portree-, maastiku-, abstraktne- või eksperimentaalkunst, kogemine avardab õpilaste arusaama maalikunsti mitmekesisusest, võimaldades neil leida enda unikaalne väljendusviis.

VORMIÕPETUS

Vormiõpetuse tund annab oskuse luua kunstilisi vorme, tutvudes erinevate materjalidega ja õppides neid kasutama oma idee loomiseks. Klassikalise skulptuuri poolelt õpetame savi modelleerimist ning kipsvormi võtmist. Lisaks saab õpilane kasutada materjale nagu kartong, plastiliin, paber, traat, tekstiil ja kõike taaskasutatavat, et äratada ellu ideed, joonistused, fantaasia. Vormiõpetusega õpib õpilane tunnetama ruumilist maailma.

KOMPOSITSIOON

Kompositsiooni tunnis kasutame jooni, mustreid, pindu ja värvi loomaks tunnetuslikult ning ka reegleid uurides, teadvustades omanäolised tööd. Tutvume erinevate tehnikate ja vahenditega (pastell, kollaaž, trükkimine, akvarell+pliiats jne) nii tasapinnal kui ka ruumis andmaks edasi enda ideed. 

KUNSTIAJALUGU

Kunstiajalugu avab uksed kunstimaailma minevikku, olles kunstikoolis õpetatavate ainete ühenduslüliks. See süvendab teadmisi kunstiliikidest ja ajaloost ning innustab huvi kunstikultuuri väärtuste säilitamise vastu. Teemad hõlmavad olulisi teoseid ja autoreid, rikastades õpilaste kunstiteadmisi. Kunstiajaloo keskmes on ka kunstiteoste vaatlemine, hindamine ja tehnikate analüüs, mis omakorda arendab oskust mõista teoste sügavamat tähendust ajaloolises kontekstis.