Õppemaks

ÕPPETASU SUURUS

Muusika- ja kunstiosakonna õppuri õppetasu suurus alates jaanuar 2024 on:

(s.h kui õpilane õpib samaaegselt muusikaosakonnas ja kunstiosakonnas) * summas 41 eurot kuus . 

Muusika- ja kunstiosakonna eelõppe õppuri õppetasu suurus alates jaanuar 2024 on:

  • 31 eurot kuus. 

Täiskasvanuõppe tunnitasu alates september 2023 on:

  • 25 eurot tund

ÕPPETASU MAKSMINE

 1) Õppetasu arvestatakse ajavahemiku 01. september – 31. mai eest. 2) Jooksva kuu õppetasu makstakse vallavalitsuse rahandusosakonna poolt esitatud arvel märgitud tähtajaks.

Õppemaksu kinnitamine munitsipaalhuvikoolides